Partnere

Samarbeidspartnere Racing Star Challenge har er Gjelleråsbanan AB, Promenta AB og Bohlin Racing!